Гаранция


Kershaw винаги използва най-добрата стомана за изработка на остриета. Въпреки това, заради наличието на въглерод във висококачествената неръждаема стомана, острието може да корозира, ако не се полагат подходящите грижи. За да запазите ножа - чистете острието и областта около пантата с малко количество масло. С тази минимална грижа  ножът ще Ви осигури много, много години на отлична работа.


  • При покупка на оригинални продукти от Kershaw, гаранцията на продукта е доживотна. Артикул с дефект в материала, конструкцията, изработката или с фабричен дефект, ще бъде поправен или заменен със същия продукт или с друг, на същата цена без удръжки, но разбира се умерено износен. Злоупотреба с ножа или занемаряването му са изключение от гаранцията. 


  • Внимание! Ножовете могат да бъдат опасни, ако не се използват правилно. С тях трябва да се борави с много внимание. Използването на Вашия нож за други цели, освен рязане се смята за злоупотреба и гаранцията Ви ще е невалидна.


  • Не поемаме отговорност! Ножовете на Kershawса предназначени и се продават само за законни спортни цели. Покупката, използването и притежанието на ножове подлежи на редица местни закони и правила. Дизайнът на някои ножове и остриета, както и дължината им, не са разрешени в определени райони. Във връзка със събития, засягащи националната сигурност, ножовете може да не са позволени в правителствена собственост или сгради (съдилища, федерални офиси, национални паметници и летища). Според закона, правителствени служители могат да третират ножовете като оръжие. Заради непрекъснато променящите се закони и правила, и тяхната сложност, е невъзможно на KershawKnivesда следи всички ограничения във всяка област, в която ножовете се продават или се носят. Купувачът поема отговорност да се запознае и да спазва правилата и законите за този район. Вие, не KershawKnives, сте единствено отговорни.