Заточване с абразивни камъни


 


Преди употреба на абразивния камък(бруса) той трябва да се накисне във вода за 5-10 минути. Внимавайте по време на точене винаги да има тънък воден филм на повърхността на бруса.


 
При едностранно заострени ножове първо положете заострената страна върху бруса под ъгъл 45˚. Започнете с натиск към острието и отслабете натиска в края на бруса. Това движение се извършва неколкократно до постигане на желаната острота.След като сте наточили ножа от заострената страна, обърнете го и повторете същия процес, но с 1/10 от движенията, с които сте точили заострената страна.  


При двустранно заострени ножове извършете процеса на точене, както при едностранно заострените, но под ъгъл 15˚. Тук важното е да наточите двете страни равномерно, за да получите отново симетрично заострено острие.