Заточване с ел. устройство


 

 

        Електрическото точило за ножове AP-118 е красив, компактен продукт, малко тегло от 875 гр. и новоразработена точеща единица от две керамично слепени двойки брусове, са само някои особености на новото електрическо точило от дома на KAI. Със своето минимално тегло то пасва във всяка кухня. Кабелът може да се разположи в кутия, покривало предпазва точещата единица  от замърсяване. Вдлъбнатинки за хващане и краченца се грижат за сигурния захват. Двете двойки брусове, разположени една зад друга, правят възможна работата в две стъпки едновременно. Първата двойка, състояща се от груби брусове, връща тъпото острие отново във форма. Втората, фина двойка брусове придава на острието фин и чист завършек.

 

Работа с устройството за заточване на ножове  AP-118


        Отворете капачето на отделението за кабела, натискайки щишфтовете. Извадете кабела и го върнете след употреба. Поставете кабела под стоперите и затворете капачето. Поставете устройството върху твърда и равна повърхност и свържете удреда към електричеството. Отстранете прозрачния капак.Измийте и подсушете ножа, за да постигнете най-добри резултати. Включете уреда от копчето и поставете острието на ножа във водача за острието. Движете острието напред бавно и равномерно във водача за острието на ножа. Когато наближите извивката на острието повдигнете дръжката, за да запазите ъгъла на заточване спрямо заточващите камъни постоянен.

 

Полезни съвети за постигане на остър връх


        Дръжте ножа за дръжката, като упражнявате лек натиск с показалеца си върху ножа, докато движите острието в устройството за заточване. Никога не прекъсвайте процеса на заточване! Ножът трябва да премине през цялата си дължина през устройството, за да бъде постигнат остър връх. Винаги дръжте тялото на ножа право, движете го бавно и равномерно напред и назад в канала на водача за острието. Уверете се, че ножът е насочван с лек постоянен натиск спрямо заточващите камъни.

 

        Забележка: При продължителна употреба (повече от описаното в инструкцията), ножът оставя следи по водача на острието, което препятства нормалното функционеране на устройството и не се признава като производствен дефект.

 

        Важно: Това устройството за заточване на ножове е предназначено за двойно заточени стоманени остриета.

Това устройството за заточване не е подходящо за заточване на джобни ножчета, вълнообразни остриета, ножици, технически остриета и т.н.

 

Инструкции за безопасност


Дръжте устройството на недостъпно за деца място.


Винаги дръжте и използвайте уреда на сухо място, в противен случай има риск от токов удар и/или материални повреди.


Не използвайте уреда с дефектен кабел или щепсел.


Не се опитвайте да разглобявате и/или ремонтирате, тъй като ще загубите гаранцията за уреда.


        Безопасността ви изцяло зависи от точното/стриктното спазване на условията, описани в инструкцията за употреба.


        Не дърпайте кабела, когато искате да изключите щепсела. Това устройство е предназначено за употреба при 220V/50Hz/AC.

 

        Не оставяйте уреда включен към електричество, ако не го използвате.

 

        Не поставяйте уреда изложен на директна слънчева светлина или близо до огън.

 

        Не работете с уреда повече от 2 минути без прекъсване, в противен случай има вероятност от загряване или повреда.


Поставяйте устройството на равна твърда повърхност.


Не упражнявайте прекомерен натиск, докато заточвате ножа.


Уверете се, че заточващите камъни са добре изсушени след измиване.

 

Почистване и поддръжка


        Почиствайте външната повърхност на устройството за заточване с парцалче, всеки път след употреба. Не използвайте бензин, агресивни препарати, тъй като е възможно да повредят покритието на повърхонстта. За да почистите кутията със заточващите камъни натиснете щифтовете надолу и издърпайте кутията навън. Свалете носещата кутия на заточващите камъни и я измийте под течаща вода. Уверете се, че всички вътрешни елементи са напълно сухи. Ако допуснете да останат влажни части, рискуватне повреди по уреда.